Chicken

Koyla Shashlik Boti

Ingredients: Boneless chicken½ kg Ginger garlic       2tsp Fried onion         ½ cup Mustard paste    1tsp Black pepper       1tsp Red chili powder […]

Read More »

Hari Bhari Biryani

Ingredients: Rice                     750 gm boiled Chicken             1 kg Oil                       ½ cup Onion                 1 cup chopped Brown […]

Read More »

Balochi Tikka Karahi

Ingredients: Chicken                                                750 gm Clarified butter                 1 cup Crushed garlic                    ½ cup Finely chopped ginger   4 tbsp Chopped green chilies   [&he

Read More »

Balochi Karahi

Ingredients:   Chicken                         1kg Garlic                             1tbsp Ginger                            1tbsp Black pepper crushed  1tbsp Cumin crushed             2tbsp Chaat masala 

Read More »

Dahi Pulao

Ingredients:   Rice soaked         ½ kg Chicken               ½ kg Yogurt                  250 gm Onion                  2 Green chilies       10 Cumin                  1tsp Cardamom […]

Read More »

Badami Handi

Ingredients: Oil                                 ¼ cup Boneless chicken          ½ kg Onion paste                  1cup Ginger garlic paste       2tbsp Tomato paste               1/3 cup […]

Read More »

Maqlooba Recipe

Ingredients: Chicken (with bone)       600 gm Onion    chopped              2 Ginger garlic chopped    1-1/2 tbsp Chopped brinjal slice      2-3 Chopped tomato […]

Read More »

Fajita Roll

Ingredients: Chicken boneless         ½ kg Capsicum                      2 Tomatoes                      3 Onion                            1large Tomato paste               5tbsp Red chilies crushed     

Read More »